Bezcenne chwile spędzone nad Bałtykiem.
Zapomnij na moment o problemach.

Regulamin Pensjonatu Portobello

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

1. Pokój wynajmowany jest na doby.

2. Doba noclegowa trwa od godz. 1500 do godz. 1100 dnia następnego. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 1100 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 1100 program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju .

3. Przedłużenie doby noclegowej do godziny 1500 jest możliwe tylko po wcześniejszych ustaleniach z recepcją i musi zostać zgłoszone do godz. 1000 w dniu wyjazdu. Usługa taka dostępna jest za dodatkową opłatą 100 pln brutto w przypadku pokoi, 150 pln brutto w przypadku apartamentów (wysoki sezon) i odpowiednio 50 pln i 100 pln w sezonie średnim i niskim.

4. Życzenia przedłużenia pobytu będzie spełnione w miarę istniejących możliwości.

5. Każde zgubienie lub utrata karty pokojowej powinno być niezwłocznie zgłoszone obsłudze Portobello w celu jej dezaktywacji. Opłata za zgubioną, zniszczoną lub skradzioną kartę pokojową wynosi 30 pln brutto.

6. Śniadania wydawane są codziennie w godz. 800 – 1000. Prosimy zająć miejsce w sali śniadaniowej nie później niż o godz. 9:40. Prosimy nie wynosić produktów spożywczych, naczyń, sztućców itp. z sali śniadaniowej.

7. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.

8. Osoby nie zameldowane w Portobello mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 700 do 2200.

9. Obsługa Portobello może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

10. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, o ile przedmioty te nie zostały zdeponowane w recepcji.

11. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 2200 do godz. 700.

12. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Portobello nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

13. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien. Ze względu na mewy prosimy nie przechowywać produktów spożywczych czy śmieci na balkonach, parapetach itp.

14. Na terenie całego obiektu, w tym w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Naruszenie tej zasady wiąże się z koniecznością pokrycia przez Gościa kosztów dearomatyzacji pokoju 1000 pln .

15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

17. Pokoje sprzątane są co drugi dzień w godz. 1000 – 1500, przy czym zgodnie z kategoryzacją obiektu ręczniki są zmieniane nie częściej niż co 2 dni, pościel co 4 dni tylko i wyłącznie na wyraźne życzenie Gościa. Ręczniki przeznaczone do wymiany prosimy zostawić na podłodze w łazience, o zmianę pościeli prosimy zwrócić się do obsługi recepcji podczas śniadania. Prosimy nie wynosić ręczników poza obiekt.

18. W Portobello nie akceptujemy zwierząt. Naruszenie tej zasady wiąże się z natychmiastowym wymeldowaniem Gościa bez prawa zwrotu należności za niewykorzystane noclegi oraz opłatą karną w wysokości 1000 pln.

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju mogą zostać odesłane na koszt właściciela na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obsługa przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Portobello. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

Zarząd Portobello