Bezcenne chwile spędzone nad Bałtykiem.
Zapomnij na moment o problemach.

Regulamin obiektu Portobello

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

1. Pokój wynajmowany jest na doby.

2. Doba noclegowa trwa od godz. 1500 do godz. 1100 dnia następnego. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 1100 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 1100 program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju .

3. Przedłużenie doby noclegowej do godziny 1500 jest możliwe tylko po wcześniejszych ustaleniach z recepcją i musi zostać zgłoszone do godz. 1000 w dniu wyjazdu. Usługa taka dostępna jest za dodatkową opłatą 100 pln brutto w przypadku pokoi, 150 pln brutto w przypadku apartamentów (wysoki sezon) i odpowiednio 50 pln i 100 pln w sezonie średnim i niskim.

4. Życzenia przedłużenia pobytu będzie spełnione w miarę istniejących możliwości.

5. Każde zgubienie lub utrata karty pokojowej powinno być niezwłocznie zgłoszone obsłudze Portobello w celu jej dezaktywacji. Opłata za zgubioną, zniszczoną lub skradzioną kartę pokojową wynosi 30 pln brutto.

6. W pokoju możliwy jest pobyt maksymalnie 1 dziecka do 3 roku życia (bezpłatnie bez dodatkowych usług). Wszystkie dzieci powyżej 3. roku życia muszą spać na osobnym łóżku. Tylko w pokoju nr 16 oraz w apartamentach 31, 32 i 33 możliwa jest 1 dostawka dla dziecka do 18 roku życia, płatna według cennika. Przy zameldowaniu obsługa ma prawo zweryfikować wiek dziecka na podstawie książeczki zdrowia lub legitymacji szkolnej. Przyjazd większej ilości osób niż przewiduje to kategoria pokoju będzie skutkować brakiem meldunku bez prawa do zwrotu zadatku.

7. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.

8. Osoby nie zameldowane w Portobello mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 700 do 2200.

9. Obsługa Portobello może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

10. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, o ile przedmioty te nie zostały zdeponowane w recepcji.

11. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 2200 do godz. 700.

12. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Portobello nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

13. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien. Ze względu na mewy prosimy nie przechowywać produktów spożywczych czy śmieci na balkonach, parapetach itp.

14. Na terenie całego obiektu, w tym w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Naruszenie tej zasady wiąże się z koniecznością pokrycia przez Gościa kosztów dearomatyzacji pokoju 1000 pln .

15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

17. Pokoje sprzątane są co drugi dzień w godz. 1000 – 1500, przy czym zgodnie z kategoryzacją obiektu ręczniki są zmieniane nie częściej niż co 2 dni, pościel co 4 dni tylko i wyłącznie na wyraźne życzenie Gościa. Ręczniki przeznaczone do wymiany prosimy zostawić na podłodze w łazience, o zmianę pościeli prosimy zwrócić się do obsługi recepcji podczas śniadania. Prosimy nie wynosić ręczników poza obiekt.

18. W Portobello nie akceptujemy zwierząt. Naruszenie tej zasady wiąże się z natychmiastowym wymeldowaniem Gościa bez prawa zwrotu należności za niewykorzystane noclegi oraz opłatą karną w wysokości 1000 pln.

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju mogą zostać odesłane na koszt właściciela na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obsługa przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Portobello. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

Zarząd Portobello

Rezerwacja